LALANG UNGU

Ruang berbagi pengalaman dan manfaat

Wira-wiri

| 3 Comments

Mbengi iki aku wis ana nang Jogja maneh, sakwise limang ndina wingi  bali nang kuthaku.  Pancen ‘diklat’ sing tak lakoni mulai tanggal 27 Pebruari  nganti suk tanggal 25 Juni iku, jadwale ora pada karo diklat-diklat sakjenis sing wis dianakne sakdurunge.  Jenenge diklat iki ditambahi tembung ‘Pola Anyar’ ateges ora pada karo sing uwis-uwis.

Sing jelas beda karo ‘pola lawas’, yaiku ing pembagian wektune. Yen diklat ngene iki wingi-wingi wektune 3 wulan dur dilakoni ana ing Balai Diklat, saiki ora ngono.  Wektu 4 sasi iku kegiatane dibagi ana ing Balai Diklat lan ana ing kantore dewe-dewe : 9 dina pisanan nang Diklat (piwulangan), 5 dina sakteruse nang kantor (golek data lan nemtoake owah-owahan sing arep dilakoni), 17 dina teruse nang Diklat maneh (sinau maneh), banjur 2 sasi nang kantor (praktek, nglakoni owah-owahan sing wis dirancang) lan terakhir nang diklat maneh (evaluasi / ujian pungkasan ) nganti penutupan.  Lha.. rak kuwi jenenge wira-wiri yo? (eh.. sing bener ki wira-wiri  utawa riwa-riwi yo?..hehe..).

Amarga iki nembe angkatan pisanan ing diklat ‘pola anyar’, samubarange krasa isih durung trep.  Kaya isih coba-coba, para pamulange kaya isih golek bentuk piwulangan sing pas.  Ana sing komentar kaya ngono, uga ana sing komentar yen angkatan iki kaya kelinci coban wae.. hehe… Ah, iku kan omongane wong pesimis. Aku percaya iku ora bener.  Insya Allah, diklat ‘pola anyar’ iki bisa dilakoni kanti apik lan pakolehe salaras karo sing digagas : bisaa nyetak para ‘pemimpin perubahan’ sing duwe ‘integritas’ lan ‘wawasan kebangsaan’ .  Aamiin…

Wira-wiri sithik, yo ra popo… Isih grothal-grathul yo dimaklumi wae… suwe-suwe rak lancar… Rak yo ngono, to..? hehe…. Yuk ah kanca, tak mapan leren sik.., sesuk siap-siap nampa piwulangan maneh… 🙂

30 peserta dari 21 daerah

30 peserta dari 21 daerah

Catatan : mohon maaf, sedang ingin menulis dengan bahasa Jawa. Untuk teman-teman yg kurang mengerti, maafkan ketidaknyamanan ini yaa… Terjemahan bebasnya secepat sempat deh.. 🙂

3 Comments

 1. Sembarang kuwi ancen kudune belajar, uwong ora angger iso tapi ono prosese. Yo ben wara wiri sing penting lak jluntrung mburine hehehe

  Sik kasar boso jowoku mbak hehhe

  siip… betul mbak… kesel sithik ra dadi ngapa yoo… *senenge entuk kanca ngobrol jawanan… kasar alus ora dadi ngapa mbak.. 🙂

 2. wah..hebat nulisnya masih sangat lancar dengan bahasa daerah. Hebat Mbak. Sekalian melestarikan bahasa daerah kita.
  Semoga sukses dengan Diklat pola barunya Mbak..

  hihi… asli nulisnya sambil mikir kok mbak hehe… aamiin, trims doanya, mbak Dani..

 3. Lah itu Mba Mechta, saya penasaran, yang bener wira-wiri ato riwa-riwi. kalo suroboyoan sih riwa-riwi. Hihihihihi,
  Kebayang itu mba riweuhnya bolak-balik kayak gitu. Semoga sakses nggih Mba.. 🙂

  hayo… kanca2 sapa sing ngerti… sing bener wira-wiri apa riwa-riwi sih? suwun pandongane, Dani…

Leave a Reply to Nunu El Fasa Cancel reply

Required fields are marked *.