LALANG UNGU

Ruang berbagi pengalaman dan manfaat

Kangen

| 0 comments

Ana loro kangen sing tak rasa tansah ngebaki ati iki

Sepisan kangenku marang swargi Simbah, bapak, ibuk, mba An, para katresnan sing wis ora bisa tak temoni maneh

kangen sing mung bisa sithik-sithik tak obati kanthi nyawang gambar-gambar lawas kenangan jaman isih bebarengan, uga atur donga kagem sedaya kang tansah tak tresnani nangingĀ  wis katimbalan Gusti

Kangen pungkasan yoiku kangenku sowan sujud maneh ing plataran Baitullah uga sowan ziarah Rasulullah

kangen kang nggedheake upaya lan nenuwunku marang Gusti amrih bisa katimbalan maneh ziarah Mekah Medinah

Insyaallah

💜💜💜

Leave a Reply

Required fields are marked *.