LALANG UNGU

Ruang berbagi pengalaman dan manfaat

July 1, 2018
by mechtadeera
45 Comments

Siang hari ke Pantai Sigandu Batang? Kenapa tidak…

“Wuk, Sigandu ki ngendi, to?” “Pantai Sigandu, napa Mah?” “Iyo ya’e.. wingi ana sing cerita bar dolan mrana..” “Pantai Sigandu caket kok Mah, teng Batang ngriku. Ngersake mrika napa?” “Yo yuuk..mumpung kowe prei..” Itu penggalan percakapanku dengan ibu, di hari … Continue reading