LALANG UNGU

Ruang berbagi pengalaman dan manfaat

Wira-wiri

| 3 Comments

Mbengi iki aku wis ana nang Jogja maneh, sakwise limang ndina wingi  bali nang kuthaku.  Pancen ‘diklat’ sing tak lakoni mulai tanggal 27 Pebruari  nganti suk tanggal 25 Juni iku, jadwale ora pada karo diklat-diklat sakjenis sing wis dianakne sakdurunge.  Jenenge diklat iki ditambahi tembung ‘Pola Anyar’ ateges ora pada karo sing uwis-uwis.

Sing jelas beda karo ‘pola lawas’, yaiku ing pembagian wektune. Yen diklat ngene iki wingi-wingi wektune 3 wulan dur dilakoni ana ing Balai Diklat, saiki ora ngono.  Wektu 4 sasi iku kegiatane dibagi ana ing Balai Diklat lan ana ing kantore dewe-dewe : 9 dina pisanan nang Diklat (piwulangan), 5 dina sakteruse nang kantor (golek data lan nemtoake owah-owahan sing arep dilakoni), 17 dina teruse nang Diklat maneh (sinau maneh), banjur 2 sasi nang kantor (praktek, nglakoni owah-owahan sing wis dirancang) lan terakhir nang diklat maneh (evaluasi / ujian pungkasan ) nganti penutupan.  Lha.. rak kuwi jenenge wira-wiri yo? (eh.. sing bener ki wira-wiri  utawa riwa-riwi yo?..hehe..).

Amarga iki nembe angkatan pisanan ing diklat ‘pola anyar’, samubarange krasa isih durung trep.  Kaya isih coba-coba, para pamulange kaya isih golek bentuk piwulangan sing pas.  Ana sing komentar kaya ngono, uga ana sing komentar yen angkatan iki kaya kelinci coban wae.. hehe… Ah, iku kan omongane wong pesimis. Aku percaya iku ora bener.  Insya Allah, diklat ‘pola anyar’ iki bisa dilakoni kanti apik lan pakolehe salaras karo sing digagas : bisaa nyetak para ‘pemimpin perubahan’ sing duwe ‘integritas’ lan ‘wawasan kebangsaan’ .  Aamiin…

Wira-wiri sithik, yo ra popo… Isih grothal-grathul yo dimaklumi wae… suwe-suwe rak lancar… Rak yo ngono, to..? hehe…. Yuk ah kanca, tak mapan leren sik.., sesuk siap-siap nampa piwulangan maneh… 🙂

30 peserta dari 21 daerah

30 peserta dari 21 daerah

Catatan : mohon maaf, sedang ingin menulis dengan bahasa Jawa. Untuk teman-teman yg kurang mengerti, maafkan ketidaknyamanan ini yaa… Terjemahan bebasnya secepat sempat deh.. 🙂

3 Comments

Leave a Reply

Required fields are marked *.