LALANG UNGU

Ruang berbagi pengalaman dan manfaat

Wedang Apel – Sereh

| 28 Comments

Sore wingi aku mbukak-bukak maneh tulisan-tulisan lawas nang blog  iki, jebule wis suwe nemen aku ora nulis nganggo basa Jawa.

Lhah, jare karep nguri-uri basa Jawa..lha kok durung bisa ajeg nulis nganggo basa ibuku iki, sanajan mung sewulan pisan..apa maneh kok seminggu pisan pas dina Kamis Jawi kaya sing dingendikaake Pak Gub.. 🙁

Amarga saka iku, dina iki tulisanku nganggo basa Jawa maneh, ah… Nanging arep nulis bab apa ya?

Ah iya, wektu iki aku arep nulis bab Apel lan Sereh wae. Lha..ana sesambungan apa antarane Woh Apel karo tanduran Sereh sing biasa kanggo bumbon iku?

Dadi critane ngene… Wis rada suwe iki aku asring ngrasakake lara nang bageyan sikil pernahe ngisor dhengkul (kiwa-tengen) uga ing bageyan sangisore bangkean kiwa.

Priksa nang Puskesmas aku oleh rujukan priksa nang Rumah Sakit Umum, poli syaraf. Sakliyane entuk obat-obatan werna-werna aku uga dirujuk nang Poli Fisioterapi. Sasat saben minggu kudu menyang Poli iku, diterapi nganggo alat MWD yaiku alat kang ngetoake panas kang sumbere saka gelombang / getaran.

Pancen saben rampung terapi rasane luwih kepenak, ora nyeri-nyeri maneh..nanging emane saben terapi wektune diwatesi mung 10 menit, nanging ngantrine nganti jam-jaman amarga pasiene uakeeeeh… Jaan, marakke mualeees…

Ngerteni aku sering lara nang dhengkul ngono kuwi, kanca-kancaku akeh sing menehi ngerti bab obat-obatan tradisional utawa obat alami, salah sijine ana sing ngirim kabar bab Godhogan Apel-Sereh lewat WhatsApp.

Sumber : WhatsApp Group

Yo merga saka iku akhir-akhir iki aku ora nerusake terapi nang RS, nanging nyoba terapi dewe ngombe godhogan Apel-Sereh, yo sebut wae Wedang sanajan tanpa ditambahi gula babar blas.

Carane nggawe wedang iku gampang kok.. Mung butuh 1-2 woh apel ijo (aku nganggo apel Malang) lan 4-5 sereh, kabeh mau diiris-iris cilik trus digodhog karo banyu watara 3 gelas, nganggo geni cilik nganti umub lan banyune susut kari sak gelas.  Sakwise diadhemke sawetara, banyu godhogan apel-sereh iku banjur diombe, rutin saben dina.

Cara nggawe Wedang Apel-Sereh

Alhamdulillah, saiki sikil lan bangkekanku ora asring kumat lara maneh kaya sakdurunge. Kayane wedang godhogan iku pancen cocok. Sakliyane aku, ibuku uga cocok ngunjuk ramuan iki, ngelongi gerahe boyok.

Tulisan iki pancen mung didhasari pengalamanku dewe, aku durung nemu alesan ilmiahe. Sakjane aku wis nyoba golek alesan ilmiahe apa sebabe ramuan apel-sereh iku apik kanggo lara kaya sing tak rasake, nanging nganti saiki aku kok durung nemu dasar sing ilmiah.

Mbok menawa kanca-kanca ana sing nduwe pengalaman padha utawa ana sing mangerteni alasan ilmiahe, mangga ditulis nang kolom komentar yoo..

***

Mohon maaf untuk teman-teman yang merasa roaming dengan post ini, insya Allah akan ditulis ulang dalam Bahasa Indonesia 🙂

28 Comments

  1. Pingback: 3 Jenis Minuman Herbal yang Nikmat Berkhasiat |

Leave a Reply

Required fields are marked *.