LALANG UNGU

Ruang berbagi pengalaman dan manfaat

Pengalamanku Njajan Nang Angkringan Baloeng Gajah

| 10 Comments

Konco Lalang Ungu, piye kabare? Rak yo podho sehat kabeh to? Muga-muga ing dina Kemis tanggal kaping 11 wulan Januari iki kabeh konco tansah Saras lair batin. Aamiin..

Eh, wektu kok rumangsaku cepet nemen lumakune ya.. Kaya nembe wingi dho rame-rame perayaan ganti taun, lha kok moro-moro wis tanggal 11 Januari! 😁

Oya kanca, ing dina Kemis iki aku arep crita pengalamanku njajan nang Angkringan Baloeng Gajah, nalika preinan taun anyar wingenane kae. Critaku nganggo basa Jawa yo kanca, amarga pengen melu nguri-uri budhaya Jawa ing Kamis Jawi iki.

Kanca Lalang Ungu wis tau ngerti Angkringan Baloeng Gajah sing arep tak critaake iki?

Pengalamanku Njajan Nang Angkringan Baloeng Gajah

Bagiyan samping ABG saka parkiran motor

Panggonane Angkringan Baloeng Gajah

Angkringan Baloeng Gajah iku jeneng salah siji panggonan kulineran kang dununge ing Kab Semarang. Alamat lengkape yoiku ing Ngentaksari, Candirejo Kec Tuntang.

Iku pancen dudu panggonan maem sing anyar/nembe diresmeake. Wis dibuka kawit taun 2019, sempat tutup taun 2020 amarga pandemi nanging akhire dibuka maneh sekitar tahun 2021. Dadi yo wis lumayan suwe Jane, nanging aku nembe mrana sepisan wingi kuwi. Ketinggalan sepur..hehe ..

Wingenane kae aku mrono karo mbakku lan ponakan (keluarga Semarang). Sengaja mangkat saka omah Tegalsari sekitar jam 11-an, njagani mbokan dalan rame/macet (merga isih suasana perayaan taun anyar), nanging jebule lalu lintas arah Semarang-Salatiga lancaaar…

Nalika krungu sepisanan jenenge panggonan iku, aku sempat mikir. Kok jenenge unik . Angkringan Balung Gajah, apa bentuke angkringan kaya Gajah, utawa ono jenis masakan saka balung-balungan??? Iku sing dadi pitakonan njero atiku.

Watara 15 menit saka exit toll Bawen, aku wis tekan panggonan sing dituju. Alhamdulillah gampang golekane lan ora kesasar sanajan mung nganggo arahan google map. Mung sakwise metu saka dalan gede ngarah panggonan ABG iki, dalane rada sempit, kanggo pethukan mobil saka ngarep rada pas-pasan.

Swasana Ing Angkringan Baloeng Gajah

Lokasine pinggir dalan kampung, adhep-adhepan sawah. Wah, eman wektu iku pas sawahe durung kabeh tandur dadi ora pati apik sesawangane. Aku mbayangke yen pas sawah sekitar iku parine ledhung-ledhung, endah apike sesawangan sekitar angkringan iku: sawah ijo royo-royo nganggo latar mburi birune gunung lan putihe mega ing langit 😍

Eman, parine nembe tandur, durung ketok apike sawah..hehe..

Ohya ..jenenge ki pancen angkringan, nanging ojo mbayangke kaya angkringan sing ana ing pinggir-pinggir dalan nganggo gerobag ngono kae ya … Angkringan siji iki beda. Konsep-e angkringan modern: rumah makan a la prasmanan.

Dalan mlebu ABG saka arah parkiran

Yen nang gerobag angkringan penyajian panganane didhasarke/digelar nang nduwur meja gerobag, nang Angkringan Baloeng Gajah iki ono Joglo sing isine meja-meja kebak panganan. Ono sega lan macem-macem lawuhane, digelar nduwur meja dadi sing arep maem bisa milih-milih dhewe kekarepane.

Sakwise milih opo sing dikarepake banjur mbayar nang kasir sisan karo pesen ngombe. Pilihan ombe uga akeh, ora mung teh utawa jeruk thok. Ono macem-macem liyane, es dawet lan es degan uga bisa dipesen nang kene.

Nah, sakwise mbayar banjur golek meja sing arep dinggo maem. Bisa milih lesehan utawa pinarak kursi. Bisa uga milih nang joglo utawa nang bagiyan outdoor alias pinggir ndalan tanpa payon.

Panggonan maem nang Angkringan Baloeng Gajah (Fotone Chris Arsen saka Google)

Aku milih nang njero joglo, soale pas mrono wingi kae awan, panase ngenthang-ngenthang. Ora sanggup milih panggonan sing tanpa payon… Bisa-bisa ora sida maem malah semaput! haha…

Sing Dimaem Nang Angkringan Baloeng Gajah

Ati-ati…prasmanane bisa marakke kalap! 😁

Terus terang wingi kae aku, mbakku karo ponakanku rodo akeh pesene maeman. Lha piye…nyawang macem-macem Sega lan lawuhan sing didhasarke kok langsung lapar mata alias langsung pengen njupuk ika-iku. Untung wae isih bisa ngerem pepinginanku, merga kelingan wates kemampuan weteng tur wedi mubazir..hehe..

Akhire aku pesen sega putih nganggo lawuh Ndog Ceplok + Brongkos + Oseng Godhong Kates. Mbakku pilih Sega lawuhane Buntil, Sate Lilit, Baceman Tahu. Ponakanku awale mung pesen Sega Krawu + sate kulit+ pepes Ndog asin. Njuk  weruh Sop Iga kok pengen, akhire pesen iku uga. Mimike pesen Es Kampul, Es Degan, Lemon Tea, Es Campur karo Es Jeruk.

Sebagiyan menu sing dipesen wingi ing ABG

Piye rasane?

Enaaak.. Kabeh menu sing tak pesen alhamdulilah rasane cocok karo seleraku, dadi kanggoku nikmat kabeh. Brongkose pas legi-gurihe, ora marakke neg. Oseng Dhong Katese yo manteb. Rada pedhes ning ora banget dadi aku isih bisa maem. Mbakku karo ponakanku uga ngalem rasane masakan sing dipesen wingi kae. Terutama Sop Igane. Daginge lembuuut…maknyuus tenan!

Kesanku Njajan Nang Angkringan Baloeng Gajah

Kesimpulane, njajan nang Angkringan Baloeng Gajah wingi kae maremake. Sanajan aku isih durung mangerteni asal usule jeneg Balung Gajah 🙂

Panganan lan omben akeh pilihane lan rasane enak, cocok karo seleraku. Penyajian karo pelayanane apik, resik lan cepet. Panggonan maem yo akeh pilihane, bisa lesehan utawa nganggo meja kursi. Masalah rego, menurutku yo relatif murah. Cucuk karo rasa lan suasanane. Wong telu wingi kae (pesenan luwih saja 10 macem) mung entek satus punjul sithik.

Nek perkara sesawangan rada kurang menurutku.  Wektu aku njajan wingi kae pancen ora pati istimewa alias biasa wae, mungkin yen pas wayah esuk/sore luwih apik merga ora pas ngenthang-ngenthang puanase..hehe..

Kena dibaleni maneh ora?

Kena dibaleni. Aku malah ngrencana karo mbakku, kapan-kapan pengen mrene maneh pas wayah sawahe ketok apik ledhung-ledhung… Penasaran uga pengen nyoba menu-menu liyane, hehe…

Kanca Lalang Ungu, sakmene dhisik yo crita pengalamanku njajan nang Angkringan Baloeng Gajah. Ana kanca sing wis tau mrene uga? Piye pengalamane? Yuk, critaake Nang kolom komen yaa… Matur nuwun…

10 Comments

Leave a Reply

Required fields are marked *.