LALANG UNGU

Ruang berbagi pengalaman dan manfaat

Apa Tumon, Panen Madu Saka Tritisan Omah?

| 8 Comments

Kanca Lalang Ungu, aja kaget ya maca tulisanku sing nganggo basa Jawa iki. Ora ana angin saka lor utawa kidul, kok ndadak aku kangen nulis nganggo basa Jawa.

Pas ndelok arsip tulisan Lalang Ungu iki, jebul pungkasan aku nulis nganggo basa Jawa ki pas wulan Maret 2017, nem taun kepungkur! Lhaaa..rak yo wis suwiiii nemen to..mula iki aku arep nyoba maneh nulis nganggo basa Jawa, sukur-sukur bisa tak biasaake maneh ra ketang mung sesasi sepisan nguri-uri basa tinggalane pinisepuh¬†🤭

Eh kanca-kanca, isih kulina ora karo istilah ‘Apa Tumon‘?

Iku lho..istilah sing biasane disebut wong Jawa yen pas nemoni kedadeyan kang marakke nggumun. Aku dewe luwih kulina karo istilah iku amarga sering maca Panjebar Semangat -majalah basa Jawa- lan ing majalah iku ana rubrik/bagiyan¬†sing jenenge “Apa Tumon” yaiku rubrik sing macak kiriman tulisan-tulisan cekak sing isine kedadeyan-kedadeyan lucu / konyol / aneh / ora tinemu nalar. Sakliyane tau ngirim crita cekak, aku yo nate ngirim tulisan ‘opo tumon’ sing isine cerita lucu. Seneeeng rasane yen pas tulisan kirimanku bisa kapacak ing majalah iku 😊

Rubrik Apa Tumon

Rubrik Apa Tumon ing Majalah Panjebar Semangat

Nah, apa sing arep tak critaake wektu iki, koyone uga klebu rada nggumunake, yaiku perkara panen madu saka teras/tritisan omah.

Eh, iki perkara madu tenanan sing asale saka tawon lho…dudu ukara madu kiasan sing artine beda..hehe..

Critane, mau awan ono sing mertamu nang omahku, nggoleki adiku jare arep tuku madu. Lha, aku bingung to..sak ngertiku adiku ki ora dodolan madu. Bareng wis ditemoni adiku, jebul wonge iku arep manen madu saka omahku. Lhaa..rak saya bingung aku: nang omahku ana sarang madu? sebelah ngendi?

Eh bareng tak eling-eling pancen aku yo wingi-wingi sering weruh kok akeh tawon cilik-cilik saben esuk ngrubung lampu teras sing isih murup. Podho nempel nang bolam lampu, mengko yen lampune dipateni langsung dho gogrog tiba nang jubin sakdurunge dho mabur maneh mbuh nang endi.

Untunge, tawon-tawon iku ora tau ngganggu aku sak keluarga, durung tau ono kedadeyan dientup tawon sak lawase iki. Lampu sing dirubung biasane yo sing nang teras iku, ora mlebu omah.  Dadi yo tawon-tawon iku ora tau diganggu/diopyak-opyak. Mung yo aku rada gilo yen weruh tawon-tawon iku pating trempel nang lampu, ra wani nyedak, tak enteni nganti dho ilang, hehe .. Mungkin amarga akeh wit-witan nang latar (Pelem, Jambu Wer, Blimbing, lsp), dadi sakliyane akeh manuk-manuk sing nyusuh uga ana kupu, kinjeng, tawon, lsp.

Jare adiku, tamu iku wong saka daerah kidulan sing gaweyane pancen ngumpulke madu. Pirang ndino kepungkur tau mampir merga weruh akeh tawon iku nang lampu terus kanda marang adiku yen iku jenise tawon-tawon madu, mesti ana omahe lan yen ketemu omahe bisa dipanen madune.

Banjur digoleki karo wong iku, ketemu omahe tawon-tawon iku jebul nang pojokan teras/tritisan bagiyan nduwur. Wektu didelok iku madune ya wis ana tapi jare isih sithik dadi ora dijupuk, arep teka maneh sakwetoro wektu.

Proses manen madu saka tritisan omah

Mau awan, wonge teka maneh arep niliki omahe tawon. Jebul wis rada kasep jarene, ora pati akeh sarang sing isih bisa dijupuk, sebagiyan wis isi anakan tawon. Pungkasane dijupuk sebagiyan lan diturahke sebagiyan maneh kanggo panen suk maneh. Lumayan..entuk duwit sithik kena nggo tuku jajan saka ternak sing ora disengaja, hehe..

Wah jan…yen ora weruh dewe buktine, aku karo adiku ora bakal ngira yen bener-bener ana omah tawon sing isi madu lan bisa dijupuk saka pojokan teras iku.

Panen madu

Kresek iki isi omah tawon sing isih ono madune

Aku kelingan yen nang toko-toko madu kae kan ana jenenge, misal Madu Kelengkeng iku kanggo madu sing tawone ngisep kembang kelengkeng, Madu Kaliandra, lsp. Lha terus, madu sing mau dipanen dijenengi madu opo yo? Madu Pelem, opo Madu Jambu Wer, opo Madu Blimbing, opo malah…Madu Lampu? Hehe..

Omah tawon

Iki omah tawon sing wis entek madune

Apa tumon, panen madu saka tritisan omah? 😂

Tulisanku nganggo Basa Jawa liyane bisa diwaca nang : Nguri-uri Basa Jawa

8 Comments

Leave a Reply

Required fields are marked *.